Vòng Quay Phong Vân Bảo Điện

Phong Vân Bảo Điện là một trong những tính năng hấp dẫn trong trò chơi sẽ ra mắt toàn thể nhân sĩ võ lâm vào sau thời gian bảo trì ngày 23/10/2022. Khi tham gia quay Phong Vân Bảo Điện với số lượng Hỗn Nguyên Đan nhân sĩ sẽ nhận được những phần thưởng thật sự hấp dẫn.

Quy tắc tham gia

Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ

Thời gian: Bắt đầu từ sau bảo trì ngày 23/10/2022.

NPC liên quan: Phong Vân Bảo Điện (Trung Tâm Tương Dương).

Cách tham gia: Có 3 dạng quay với chi phí là số lượng Hỗn Nguyên Đan khác nhau:

02 Hỗn Nguyên Đan/1 lần quay

10 Hỗn Nguyên Đan/1 lần quay.

20 Hỗn Nguyên Đan/1 lần quay.

Lưu ý: Bội số Hỗn Nguyên Linh Lộ sẽ quyết định bội số khi nhận phần thưởng.

Chọn phí xong thì mới có thể nhấn vào nút Bắt đầu sẽ bắt đầu 1 lần quay

Phần thưởng

Gói phần thưởng bao gồm 22 ô, trong đó: 20 ô gồm 4 loại vật phẩm có cấp độ từ 1 đến 3: Long Lệnh Kỳ, Lân Lệnh Kỳ, Quy Lệnh Kỳ, Phụng Lệnh Kỳ và 2 ô Tinh Mỹ Bảo Rương/Quý Trọng Bảo Rương.

Mỗi lần quay nhân sĩ có thể được quay từ 02 vòng trở lên: Vòng quay đầu tiên là lựa chọn ngẫu nhiên một phần thưởng trong gói phần thưởng, lúc này nhân sĩ lựa chọn nhận phần thưởng hoặc tiếp tục quay ngẫu nhiên.

Nếu vòng quay sau phần thưởng ngẫu nhiên trùng với vòng quay gần nhất thì cấp độ phần thưởng sẽ là (cấp độ phần thưởng trước + cấp độ phần thưởng hiện tại), đồng thời có cơ hội tiếp tục nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Ví dụ

Kết quả vòng 1: Phụng Lệnh Kỳ cấp 1.
Kết quả vòng 2: Phụng Lệnh Kỳ cấp 1, phần thưởng cuối cùng của vòng 2 là: 1 + 1 = 2 (cấp).
Nếu quay được phần thưởng cấp 6 thì nhân sĩ phải chọn nhận thưởng, lúc này lần quay Phong Vân Bảo Điện sẽ kết thúc.
Chỉ có thể nhận được Tinh Mỹ Bảo Rương/Quý Trọng Bảo Rương nếu như trong vòng quay đầu tiên ngẫu nhiên quay được. Khi đó sẽ trực tiếp trao cho nhân sĩ một Tinh Mỹ Bảo Rương/Quý Trọng Bảo Rương (tùy theo bội số đặt ban đầu), cũng không thể tiếp tục quay ngẫu nhiên.
Từ vòng quay thứ 02 trở đi, nếu quay được Tinh Mỹ Bảo Rương/Quý Trọng Bảo Rương cũng sẽ không thể nhận thưởng, lúc này lần quay Phong Vân Bảo Điện của nhân sĩ kết thúc.

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ có thể sử dụng 10 Bảo Rương/1 ngày.

Khi sử dụng Tinh Mỹ Bảo Rương/Quý Trọng Bảo Rương, có thể nhận được ngẫu nhiên những phần thưởng sau:

Hệ thống Thái Trì

Thái Trì là một hệ thống mà mỗi lần nhân vật quay Phong Vân Bảo Điện sẽ làm cho Thái Trì tăng số lượng chứa Hỗn Nguyên Đan của máy chủ lên.

Khi nhân vật ngẫu nhiên nhận phần thưởng có đẳng cấp lớn hơn cấp 06 sẽ nhận được một phần Hỗn Nguyên Linh Lộ chứa trong Thái Trì (số lượng Hỗn Nguyên Đan nhỏ nhất trong Thái Trì phải không dưới 500 cái).

Ví dụ : Bạn đang 5 Sao, vòng tiếp theo bạn quay trúng vào ô Cấp 2, thì sẽ là 7 Sao --> Nhận được Thái Trì. Còn nếu quay vào ô cấp 1 thì chỉ được 6 Sao --> Không nhận được Thái Trì.

Đổi Lệnh Kỳ

- Khi có các loại Lệnh Kỳ có thể đổi được các vật phẩm tại Vòng Quay Phong Vân Bảo Điện, rất nhiều phần thưởng quý giá

Bảo Rương Quý Trọng - Tinh Mỹ

Rất nhiều phần thưởng quý giá đang chờ các bạn !