Ra mắt trang bị Thiết Quyền Minh Nguyệt

Thưa quý nhân sĩ, trải qua 3 năm vận hành và 6 tháng không cập nhật trang bị để các nhân sĩ có thể theo kịp sân chơi. Hiện tại về cơ bản các nhân sĩ cũng đã vừa tầm xứng lứa với tất cả các người chơi trong server hiện tại nên Admin tiến hành cho ra mắt trang bị mới có tên : Thiết Quyền Liên - Minh Nguyệt Kết

Đây là một bộ trang bị được khắc họa dựa trên tình cảm của một đôi hiệp lữ. Vì vậy, trang bị này khi mặc đủ sét sẽ không thể kích hoạt các dòng thuộc tính thứ 7 (dòng màu hồng) của các loại trang bị hiện có

Cách để sở hữu trang bị

- Để sở hữu Thiết Quyền Liên, quý nhân sĩ cần có tổng cộng 14 Linh Ngọc Tây Vực. Mỗi trang bị sẽ được đổi với 7 Viên Linh Ngọc Tây Vực. 

- Để đổi thì quý nhân sĩ có thể gặp NPC Mộ Kiếm Gia Trang ở Trung Tâm Tương Dương.

Cách chế tạo Linh Ngọc Tây Vực

- Để chế tạo Linh Ngọc Tây Vực, quý nhân sĩ đến gặp NPC Mộ Kiếm Gia Trang ở Trung Tâm Tương Dương, với các nguyên liệu như sau :

5 Chùy Luyện Kim - 50 Than Ngũ Sắc - 1 Huyền Tinh Cấp 8 - 1 TTK - 1 VLMT - 50 Tiền Đồng

- Tỷ lệ thành công là 15% - Nếu thất bại sẽ mất toàn bộ nguyên liệu