Hướng dẫn tìm kiếm và sở hữu Ngũ Hành Ấn

THÔNG TIN NGŨ HÀNH ẤN

Muốn sở hữu Ngũ Hành Ấn quý nhân sĩ cần sử dụng Tiền Đồng mua tại Kỳ Trân Các

Nâng cấp thành Hoàng Kim Ấn

Để đúc lại Ngũ Hành Ấn (thay đổi ngãu nhiên thuộc tính) cần phải chuẩn bị một số nguyên liệu như sau và mang đến gặp Thợ Rèn Thần Bí để đúc lại ấn 

- 2 Bộ Thủy Tinh

- 6 Tinh Hồng Bảo Thạch

- Huyền Tinh Cấp 7

- Ngọc Tẩy Ấn (được bán ở Kỳ Trân Các)

Sau khi có đủ các nguyên liệu trên thì có thể đến gặp Kiếm Mộ Gia Trang để có thể tiến hành nâng cấp

Tỷ lệ thành công là 10%. Nếu thất bại sẽ mất toàn bộ Nguyên Liệu (Ngoại Trừ Ấn)