Hướng dẫn chuyển 16 bit & Add DEP để chơi game

Hướng dẫn Add DEP để game mượt nhất 

Bước 1 : Chuột phải vào THIS PC hoặc My Computer sau đó chọn Properties

Bước 2 : Chọn vào Advanced system settings 

Bước 3 : Chọn vào Advanced và sau đó chọn vào Settings của mục Perfomance

 

Bước 4 : Chuyển qua mục Data Execution Prevention chọn vào Turn On DEP for all program and service except those i select :

Bước 5 : Ấn vào Add... rồi sau đó tìm tới tệp game_800x600.exe và game 1024x768.exe để thêm vào sau đó nhấn OK 


Hướng dẫn chỉnh 16 bit windows 7

https://vfo.vn/r/huong-dan-chinh-16bit-win-10-8-7-de-choi-game-chay-phan-mem.113657/

Hướng dẫn chỉnh 16bit win 8 trở lên 

Bước 1 : Chuột phải vào tệp game_800x600.exe và game 1024x768.exe sau đó chọn Properties

Bước 2 : Chuyển qua Tab Compatibliity tiến hành chọn mã màu 16Bit và luôn luôn Run administrator