Hướng dẫn chế tạo Phiên Vũ Luyện Hóa

Muốn chế tạo được Phiên Vũ Luyện Hóa, quý nhân sĩ cần phải sở hữu được Phiên Vũ. Mã Bài Phiên Vũ được bán trên kỳ trân các quả là một sự lựa chọn không hề tồi.

Chế tạo Phiên Vũ Luyện Hóa

Để nâng cấp Phiên Vũ thường thành Phiên Vũ Luyện Hóa cần có các nguyên liệu như sau:

- Phiên Vũ Thường

- Kim Cương Tinh (được phép để trong hành trang tối thiểu là 1 viên và tối đa là 100 viên). Mỗi viên tương ứng với 1% tỷ lệ thành công.

- 500 Chân Đơn Chu Mục Vương

Lưu ý : Nếu thất bại toàn bộ nguyên liệu sẽ mất hết chỉ còn lại Phiên Vũ

Sau khi chuẩn bị đủ các nguyên liệu có thể đến gặp Nài Ngựa Chu Mục Vương để tiến hành nâng cấp.