Thất Thành Đại Chiến

Thất Thành Đại Chiến là một tính năng hoàn toàn mới và có rất nhiều điều khám phá. Nơi đây các anh hùng của VLTK Miễn Phí sẽ thể hiện tài năng chiến đấu cũng như tinh thần đoàn kết để dành ngôi thiên tử. Hãy tham gia để có những phút giây vui vẻ cùng hảo hữu của mình.

Vị trí đứng Gần Các Xa Phu Thành Thị

Quy tắc báo danh

Thời gian báo danh: 18h00 - 19h00 vào ngày thứ Sáu hàng tuần.

Chỉ có nhân vật là bang chủ mới có thể báo danh Thất Thành Đại Chiến ở NPC Tiếp Đầu Công Thành Chiến tại thất đại thành thị.

Phí báo danh

500 Khiêu Chiến Lệnh (Tổng số lượng từ các thành viên bang hội Nộp cho Tiếp Đầu Công Thành Chiến).

Khiêu Chiến lệnh được bán với giá 500 điểm tích lũy Tống Kim/1 cái.

Nếu bang hội nào đã có chiếm được 1 trong số 7 thành thì sẽ không cần báo danh vào tuần Tiếp Theo.

Tiến vào chiến trường

Vào lúc 20h00 Thứ 6 mỗi tuần, bản đồ Công Thành Chiến sẽ cho phép các thành viên bang hội tiến vào Chiến Trường Công Thành Chiến từ NPC Tiếp Đầu Công Thành Chiến.

Muốn tiến vào Chiến Trường Công Thành Thì đến gặp NPC Tiếp Đầu Công Thành Chiến hoặc sử dụng Thần Hành Phù để tiến vào.

Khi bị tiêu diệt trong Công Thành Chiến nhân vật sẽ bị đưa về điểm Lưu Rương trước đó mà nhân vật đã lưu, vì vậy hãy chọn nơi tốt nhất và gần điểm mua dược phẩm nhất để sớm trở lại cuộc chiến nhé.

Cần phải vào bang trước 1 ngày thì có thể tham gia công thành.

Bắt đầu tranh đoạt Công Thành Chiến

Thời gian diễn ra chính thức thi đấu : 20h30 đến 21h30.

Mỗi thành sẽ có 1 Long Trụ ở Trung Tâm Bản Đồ công thành đó. Tiêu diệt Long Trụ sẽ biến Long Trụ đó thành Long Trụ của bang hội mình.

Trong vòng 35 phút mà Long Trụ không bị hạ thì Long Trụ sẽ trở thành Long Trụ Bất Tử và không thể bị xâm phạm 

Kết thúc Thất Thành Đại Chiến bang hội chiếm Long Trụ của thành nào sẽ thành thái thú của thành đó. 

Lưu ý: 1 bang hội có thể chiếm được nhiều thành nếu chiếm được nhiều Long Trụ.

Phần thưởng Công Thành Chiến

Phần thưởng từng thành :

Thành Chiếm Được Số Lượng
Biện Kinh 4 Công Thành Lễ Bao
Lâm An 4 Công Thành Lễ Bao
Thành Đô Tạm thời không có thưởng
Phượng Tường Tạm thời không có thưởng
Tương Dương Tạm thời không có thưởng
Dương Châu 5 Công Thành Lễ Bao
Đại Lý Tạm thời không có thưởng

Lưu ý

Nếu 1 bang hội chiếm được nhiều thành thì tổng phần thưởng sẽ được cộng dồn.

Phần thưởng này chỉ có bang chủ mới có thể nhận được ở NPC Xa Phu Công Thành. Tổng số lượng vật phẩm thưởng Công Thành Lễ Bao được hiển thị ở NPC Xa Phu Công Thành.

Mỗi lần nhận thưởng bang chủ chỉ có thể nhận tối đa 50 Công Thành Lễ Bao. Sau khi bang chủ nhận phần thưởng thành công thì số lượng Công Thành Lễ Bao được hiển thị ở NPC Xa Phu Công Thành sẽ bị khấu trừ tương ứng.

Để nhận các phần thưởng là Công Thành Lễ Bao và Vệ Trụ Lễ Bao, người chơi cần:

+ Hành trang phải còn 60 ô trống.

+ Mỗi lần nhận cách 5 phút.

+ Thời gian nhận: Sau khi kết thúc công thành là 21h30 đến 23h50 cùng ngày (Sau 23h50 cùng ngày thì phần thưởng sẽ bị xóa)

Phần thưởng cá nhân : Vũ Trụ Lễ Bao .

Về số lượng phần thưởng thì Admin không biết nó tính như thế nào cả Ai biết ngõ tính thì xem ở bài viết nói về Phần Thưởng của VNG ở link sau : https://volam.zing.vn/tin-tuc/tin-nong/chinh-sua-tinh-nang-that-thanh-dai-chien.html

Sử dụng Lễ Bao sẽ nhận được gì?

Vũ Trụ Lễ Bao : Ngẫu niên từ 2 đến 5 viên Thủy Tinh

Công Thành Lễ Bao : 400 Tiền Đồng