Hướng dẫn chế tạo Trang Sức - Long Đảm

Trang sức Long Đảm là một trong những trang sức cực kỳ giá trị mang lại lực chiến đấu cực cao trong cõi võ lâm. Vì vậy để sở hữu trang bị này không phải là một chuyện dễ dàng gì. Để quý nhân sĩ có thể hiểu rõ và chế tạo được một cách dễ dàng, sau đây là hướng dẫn liên quan

NPC liên quan

Tại đây quý nhân sĩ sẽ phải sử dụng những Nguyên Liệu như sau để thực hiện chế tạo trang sức Long Đảm

5 Chùy Luyện Kim + 1 Huyền Tinh Cấp 9 + 10 Tinh Hồng Bảo Thạch + 5 Thần Bí Khoáng Thạch + 3 Tẩy Tủy Kinh + 3 Võ Lâm Mật Tịch