Chế tạo Đồ Phổ & Mảnh Trang Bị Hoàng Kim

Đồ phổ Hoàng Kim

chetao_clip_image002

Là công thức dùng để chế tạo các mảnh Trang bị Hoàng Kim. Mỗi Trang bị Hoàng Kim đều có một loại đồ phổ tương ứng. Quý đồng đạo muốn chế tạo loại Trang bị Hoàng Kim nào, sẽ dựa vào yêu cầu trong đồ phổ của loại Trang bị đó, tìm kiếm nguyên liệu.

Mảnh thiên thạch

chetao_clip_image004

Có 9 Mảnh thiên thạch khác nhau được đánh số thứ tự từ 1 đến 9. Mảnh thiên thạch là một trong những vật liệu dùng để kết hợp với Đồ phổ Hoàng Kim để tạo ra các mảnh Trang bị Hoàng Kim.

Quý đồng đạo có thể tìm mua Mảnh thiên thạch ở Hàng rong Lâm An (173 184)

Xem món đồ hoàng kim được chế từ mấy mảnh trang bị

Để xem được trang bị Hoàng Kim đó cần có bao nhiêu mảnh các loại thì đến thợ rèn để xem 

Cách chế tạo mảnh Hoàng Kim

Lấy chế tạo Mảnh hoàng kim - Đồng cừu kháng long hộ uyển mảnh sổ một làm ví dụ, theo yêu cầu của đồ phổ là:

Như vậy, các nguyên liệu cần phải có là

Nguyên liệu Hình ảnh
Đồ phổ Hoàng kim Đồng cừu kháng long hộ uyển chetao_clip_image010
Huyền tinh cao cấp chetao_clip_image012
Huyền thiết khoáng: Thuộc tính tăng sinh lực cấp 8 trở lên chetao_clip_image014
Bí kíp Cái Bang chetao_clip_image016
Chu sa khoáng thuộc tính tăng nội lực phẩm chất thuộc tính cấp 8 hoăc cao hơn chetao_clip_image019
Phù dung thạch: Thuộc tính tăng hỏa sát hệ nội công, phẩm chất thuộc tinh cấp 6 trở lên chetao_clip_image021
Võ Lâm Mật Tịch chetao_clip_image016_0000
Mảnh thiên thạch chetao_clip_image025

Để tăng xác suất may mắn, Quý đồng đạo có thể dùng thêm các loại phụ liệu như: Thuỷ Tinh, Phúc Duyên Lộ, Thần Bí Khoáng Thạch

Khi đã chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu, Quý đồng đạo sẽ đến Lò rèn ở Thất đại Thành thị để chế tạo mục đồ phổ:

Cho các vật liệu và phụ liệu vào đúng vị trí

Chọn Kết hợp để chế tạo Mảnh Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển. Nếu thành công Quý đồng đạo sẽ nhận được Mảnh hoàng kim Đồng cừu kháng long hộ uyển số 8/9.

Nếu kết hợp thất bại, Quý đồng đạo sẽ mất toàn bộ các vật liệu.

Đế tạo các mảnh còn lại của Mảnh Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển, Quý đồng đạo sẽ tiến hành theo các bước như tạo mảnh số 8, nhưng thay mảnh thiên thạch số 8 bằng các mảnh số khác.

Hợp thành trang bị hoàng kim

Muốn hợp thành Trang bị Hoàng kim nào, Quý đồng đạo cần chuẩn bị đầy đủ bộ Mảnh trang bị Hoàng kim theo yêu cầu của Trang bị Hoàng kim đó. Mang bộ Mảnh trang bị Hoàng kim đến tìm gặp Thợ rèn thần bí ở Lâm An (164/199) để hợp thành Trang bị hoàng kim.

chetao_clip_image031

chetao_clip_image032

chetao_clip_image033

Chọn xác định để hoàn tất quá trình hợp thành Trang bị Hoàng kim.